תהליך ניהול פרויקטים

שרות הניהול כולל בתוכו:

1.       הכנת פרוגרמה עם הלקוח / מזמין העבודה, הכולל בתוכו הבנת צרכי הלקוח, תקציב הלקוח, חזון הלקוח, ליבון והבהרה של המנהל לאפשרויות של תכנון וביצוע בהתאם לצרכי הלקוח ויעדיו.

2.        שכירת מתכננים מתאימים לפרויקט בשיתוף הלקוח.

3.        סקירת תכנון ראשוני + בניית תקציב על פי תכנון ראשוני ובדיקת התאמת התכנון לתקציב הלקוח.

4.        סיכום על התכנון שנבחר.

5.        מעקב אחרי תכנון פרטני של המתכננים תוך כדי הצלבת תכנון בין יועצים שונים.

6.        קבלת תכנון סופי ויציאה למכרז.

7.        בניית לוח זמנים.

8.        בחירת מבצע.

9.        פיקוח שוטף על המבצע ותאום בין המבצע למתכנן.

10.   מעקב אחר לוחות זמנים ובקרה על התקציב למניעת חריגות ומציאת פתרונות תוך כדי ביצוע במידה ויש הפתעות לא צפויות.

11.   קבלת הפרויקט מהמבצע והמתכנן ומסירתו למזמין.